• Bekijk welke training geschikt is voor jou!

    Bepaal jouw huidige level door dit korte assessment in te vullen. Dit kost je maximaal 2 minuten. Je ziet direct wat jouw niveau is!

    Selecteer een of meerdere opties:
    Selecteer een of meerdere opties:
    Selecteer een of meerdere opties:
Consultancy

Consultant Didi biedt ondersteuning aan als Data Analist bij gemeente Amsterdam

Sinds april 2020 is Consultant Didi van den Akker gedetacheerd bij gemeente Amsterdam als data-analist. Hier ondersteunt en adviseert zij twee teams binnen de afdeling Leerplicht. Door het bouwen van nieuwe dashboards in Excel en het structureren van nieuwe dataprocessen, helpt zij mee data beter inzichtelijk te krijgen en de belangrijkste uitkomsten en cijfers over te brengen bij de belanghebbende partijen.

Afdeling Leerplicht

Op 1 augustus 2020 stond een reorganisatie van de afdeling leerplicht binnen gemeente Amsterdam op de planning. Voorafgaand aan de reorganisatie zijn er verschillende projecten gestart om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen op het gebied van structuur, werkzaamheden en rapportage. Didi heeft hierin een bijdragen geleverd in het visueel aantrekkelijk maken van de datarapportages voor het team thuiszitters en voor de kwaliteitsadviseurs leerplicht.

Projecten (Covid-19) thuiszittersrapportage en inzicht voor kwaliteitsadviseurs

Maar wat hielden deze projecten nou precies in? De start van het project met de afdeling Leerplicht liep samen met toenemende effecten van Corona in de maatschappij. Het doel in het begin van het project was dan ook zo snel mogelijk de “verdwenen” kinderen, die in de digitale klassen niet meer waren gezien, in kaart te brengen. Maar daarnaast liepen er ook twee andere projecten voorbereidend op de reorganisatie van de afdeling Leerplicht: de verbetering in structurele maandelijkse rapportage van thuiszittersdata en het genereren van inzicht in de kwaliteit van leerplichtrapportages voor de kwaliteitsadviseurs.

 

Beide projecten hadden het doel de data (beter) inzichtelijk te krijgen om opvallendheden te signaleren, deze te kunnen communiceren met de belanghebbende partijen om vervolgens hierop te kunnen acteren. Ook moesten de visualisatie de belangrijkste vragen van de belanghebbende partijen kunnen beantwoorden. De samenwerking in beide projecten resulteerde in meerdere visualisaties in de vorm van dashboards in Excel voor belanghebbende partijen binnen gemeente Amsterdam en het Ministerie van Onderwijs.

Consultancy opdrachten en detachering

Didi werkt nu ongeveer een jaar bij ons als trainer en consultant. In dit jaar heeft ze meerdere consultancy projecten uitgevoerd bij verschillende klanten, en is ze voor langere periodes gedetacheerd bij Samsung SEBN en gemeente Amsterdam. Didi’s voorkeur gaat toch wel uit naar detachering: “Met detachering hebben wij als consultants de kans om niet alleen onze klanten beter te leren kennen, maar ook om met het team echt samen te werken om zo de best mogelijke ondersteuning te bieden in datavraagstukken.”

 

Zo is Didi erg enthousiast over haar samenwerking met de twee teams van gemeente Amsterdam. Ook zijn beide teams van gemeente Amsterdam te erg spreken over de samenwerking en de al geboekte resultaten. Zo merkte Didi ook echt de kracht van detachering tijdens de projecten: “Tijdens detachering kunnen de consultants niet alleen de klant beter leren kennen en de klant Smartenup, maar heeft de klant ook veel meer zicht op het eindresultaat doordat er echt sprake is van samenwerking in plaats van ‘in opdracht van’. Daarnaast kunnen de consultants tijdens het project ook de medewerkers zo goed mogelijk voorbereiden om zelf met de bestanden aan de slag te gaan na oplevering.”

 

 

Heb je tijdelijk versterking nodig op projectbasis of detachering? Wij helpen je graag om meer waarde en inzicht uit jullie data te halen! Ben jij geïnteresseerd? Neem contact op met Tommie Leisink, Head of Products & Content via tommie.leisink@smartenupcs.com of 06 26896579.